Mierové stretnutie kráľov - Stará Ľubovňa - 28. - 30.7.2017

Aby brat brata na živote nebral, aby sused suseda na majetku nekrátil, v roku 1412 sa na majestátnom hrade Ľubovňa stretli Žigmund Luxemburský, brandenburské knieža, rímsky a uhorský kráľ zvaný Ryšavá líška a Vladislav II. Jagelo, veľkoknieža litovské a poľský kráľ, aby dobré vzťahy rodinné po manželkách podpisom mierovej zmluvy utvrdili.

Ako dobrým zvykom bolo, na dosvedčenie vážnosti dekrétu turnaj rytiersky zorganizovali, 28 vykŕmených volov zabiť neváhali a 16 000 vajíčok na kráľovské dobroty priviesť nakázali. Aby turnaj rytiersky na kvalite netratil, ženám bola zábava v meste odporučená. Kto vstúpi na hrad Ľubovňa i dnes a oči privrie, turnajový hluk zbraní začuje, vôňu dobrôt zacíti.
 
Chcete si pripomenúť tieto slávne staré časy? Príležitosť máte od 28. do 30. júla, kedy si v Starej Ľubovni na hrade nad skanzenom túto udalosť pripomínajú.
 
Podpísanie mierovej dohody znamenalo začiatok rokovaní o pôžičke, ktorá 8. novembra 1412 vošla do dejín Uhorska ako tzv. „poľský záloh“. Žigmund Luxemburský dal výmenou za 37 000 kôp pražských grošov do zálohy Poľsku 13 spišských miest, Starú Ľubovňu, Podolínec a Hniezdne. Ako pripomienku na tieto udalosti prechováva Ľubovnianske múzeum vo svojich expozíciách faksimile (kópiu) zálohovej listiny.
mierove_stretnutie_kralov_-_stara_lubovna_2017