Okres Lučenec

Okres Lučenec
Nadpis Web Primátor / Starosta
Ábelová
Ábelová Viliam Kőrösi
Belina
Belina www.obecbelina.webnode.sk István Csaba
Biskupice
Biskupice www.obecbiskupice.sk Ladislav Noskó
Boľkovce
Boľkovce www.bolkovce.sk Peter Kamenský
Budiná
Budiná - Ing. Marian Čerpák
Bulhary
Bulhary www.bulhary.ocu.sk Dezider Szakó
Buzitka
Buzitka www.buzitka.estranky.sk Miroslav Malatinec
Čakanovce
Čakanovce www.obeccakanovce.sk Vojtech Bodor
Čamovce
Čamovce www.camovce.webnode.sk Pavel Urbančok
Divín
Divín www.divin.sk Ján Koza
Dobroč
Dobroč www.dobroc.sk Ing. Miroslav Remeník
Fiľakovo erb
Fiľakovo www.filakovo.sk Mgr. Attila Agócs, PhD.
Fiľakovské Kováče
Fiľakovské Kováče - Oto Agócs
Gregorova Vieska
Gregorova Vieska - Mária Gáfriková
Halič
Halič www.obechalic.sk Juraj Machava
Holiša
Holiša www.ocuholisa.sk Karol Ferencz
Jelšovec
Jelšovec - Viera Sárová
Kalonda
Kalonda www.kalonda.ocu.sk Alžbeta Erdélyiová
Kotmanová
Kotmanová www.kotmanova.sk Oravcová Mária
Lehôtka
Lehôtka www.obeclehotka.ocu.sk Richard Laššan
Lentvora
Lentvora - Dušan Sudár
Lipovany
Lipovany www.lipovany.sk Milan Matuška
Lovinobaňa
Lovinobaňa www.lovinobana.sk Ing. Marian Lenhard
Ľuboreč
Ľuboreč www.luborec.sk Marcel Šupica
Lučenec
Lučenec www.lucenec.sk PhDr. Alexandra Pivková
Lupoč
Lupoč www.lupoc.sk Pavel Koporec
Mašková
Mašková www.maskova.sk Bronislava Brablecová
Mikušovce
Mikušovce www.mikusovce.eu Ing. Imrich Ágošton
Mučín
Mučín www.mucin.ocu.sk Zoltán Benkő
Mýtna
Mýtna www.mytna.sk Ing. Pavel Greksa
Nitra nad Ipľom
Nitra nad Ipľom www.nitranadiplom.ocu.sk Tivadar Berki
Nové Hony
Nové Hony www.novehony.ocu.sk Alena Spodniaková
Panické Dravce
Panické Dravce www.panickedravce.sk Atilla Papp
Píla
Píla www.pila.ocu.sk Ing. Milan Dobrocký
Pinciná
Pinciná www.pincina.sk Ing. Valéria Votoupalová
Pleš
Pleš www.obecples.biznisweb.sk Dorota Molnárová
Podrečany
Podrečany www.podrecany.sk Edmund Palička
Polichno
Polichno www.polichno.sk Pavel Kyseľ
Praha
Praha www.praha-m.estranky.sk Erik Marčok
Prša
Prša - Mária Nagyová
Radzovce
Radzovce www.radzovce.sk Ing. Peter György
Rapovce
Rapovce www.obecrapovce.sk Ing. Ladislav Sóky
Ratka
Ratka www.ratka.sk Milan Spodniak
Ružiná
Ružiná www.ruzina.ocu.sk Jozef Líška
Šávoľ
Šávoľ www.obecsavol.estranky.sk Július Ferencz
Šiatorská Bukovinka
Šiatorská Bukovinka www.siatbukovinka.sk Juraj Badinka
Šíd
Šíd www.obec-sid.sk Arnold Kurunci
Stará Halič
Stará Halič www.starahalic.sk Ing. Jozef Gembec
Šurice
Šurice www.obecsurice.sk Zoltán Végh
Točnica
Točnica www.tocnica.sk Jana Ivaničová