Okres Skalica

Okres Skalica
Nadpis Web Primátor / Starosta
Brodské
Brodské www.brodske.sk Anna Krídlová
Chropov
Chropov www.chropov.sk Anton Ivánek
Dubovce
Dubovce www.dubovce.sk Mgr. Dana Mikulová
Gbely
Gbely www.gbely.sk Ing. Jozef Hazlinger
Holíč
Holíč www.holic.sk PhDr. Zdenko Čambal
Kátov
Kátov www.katov.eu Terézia Kučerová
Kopčany
Kopčany www.kopcany.sk Ing. Dušan Dubecký
Koválovec
Koválovec www.kovalovec.sk Valéria Kudláčová
Letničie
Letničie www.letnicie.sk Marián Dvorský
Lopasov
Lopašov www.lopasov.sk Marián Bederka
Mokrý Háj
Mokrý Háj www.mokryhaj.tym.sk Ing. Bc.Peter Pobuda
Oreské
Oreské www.oreske.sk Ing. Tomáš Mikuš
Petrova Ves
Petrova Ves www.petrovaves.sk Miroslav Pochylý
Erb Popudinské Močidľany
Popudinské Močidľany www.popudinskemocidlany.com Bc. Dana Žúrková
Prietržka
Prietržka www.prietrzka.sk Rudolf Bartal
Radimov
Radimov www.radimov.sk Ing. Ján Provazník
Radošovce
Radošovce www.radosovce.sk Ing. Vladimír Kočárik
Skalica
Skalica www.skalica.sk Ing. Stanislav Chovanec
Trnovec
Trnovec www.obec-trnovec.sk MVDr.Jozef Kotvan
Unín
Unín www.unin.sk Štefan Andel
Vrádište
Vrádište www.vradiste.sk Milan Kováč