Súťaž "Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2014" - poradie miest