Súťaž "Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2015" - poradie miest