Súťaž "Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2016" - poradie obcí