obec

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Košúty

KošútyShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 925 09 Košúty 20
Primátor/Starosta: Mgr. Zdenka Mačicová
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 031/784 91 30, 784 91 33
Mobil: 0903 525 676
Fax: 031/784 91 33
E-mail:
Web: www.kosuty.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 1629

Rozloha obce/mesta v ha: 1473

Prvá písomná zmienka: 1138

Úradné hodiny:

Pondelok: 8:00 - 12:00   13:00 - 16:00
Utorok: 8:00 - 12:00 
Streda: 8:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00   13:00 - 16:00
Piatok: 8:00 - 12:00 Prezentácia:

Obec Košúty leží 5 km juhozápadne od Galanty, na vedľajšej ceste medzi Sládkovičovom a Čiernym Brodom, v Podunajskej nížine. V mesiaci jún sa konajú športové podujatia ako napríklad turnaj štyroch obcí vo futbale. V auguste sú v obci obecné dni a v mesiaci október obec uskutočňuje stretnutie jubilantov. Okrem uvedených akcií spoločenské organizácie uskutočňujú tradičné vynášanie Moreny, stavanie a váľanie mája, posedenie s dôchodcami / MO Matice slov./ spoločenské posedenie MO CSEMADOKU s vystúpením miestneho speváckeho súboru a folklórneho tanečného súboru detí, kladenie vencov k pamätníku obetiam I. a II. sv. vojny, prednáškové a predajné akcie.

Kaplnka sv. Jána evanjelistu patrí v širšom regióne k ojedinelým typom sakrálnej architektúry. V cintoríne sa nachádza aj mauzóleum rodiny Kissovcov. V parku stojí neogotické mauzóleum rodiny Feketeovej. Ďalšie pamätihodnosti : Kaštieľ Ábrahámfyovcov, kúria Feketeovcov, kúria Ábrahámffyovcov, budova fary, trojičný stĺp, dva prícestné kríže, pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny, pamätník revolučných udalostí, pamätník Štefana Majora, socha sv. Štefana kráľa, ústredný kríž v cintoríne. Pamätné tabule : pamätná tabula na počesť oslobodenia obce, pamätná tabula akademického sochára Vojtecha Baďuru , tabuľa venovaná 1. písomnej zmienke o obci a v roku 2007 odhalené dve tabule : 1 z príležitosti 50. výročia založenia Csemadoku v obci a druhá na počesť významným osobnostiam – spisovateľovi Vladimírovi Ferkovi a publicistovi Jergušovi Ferkovi, ktorí snívajú svoj večný sen na košútskom cintoríne. V katastri obce sa vytvorili nové stavebné obvody.

Ďalšie budovy: Budova školy, kde sa nachádzajú základné školy s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským 1 - 4. ročník, budova materskej školy, Obecný úrad a pošta v jednej budove, požiarna zbrojnica, kultúrny dom.

Pamiatky:kosuty.sk/sk/pamiatkyOznam mesta/obce:

Verejné obstarávanie
kosuty.sk/sk/verejne-obstaravanie/

Služby:

autobus kanalizácia knižnica pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko

Fotogaléria

Košúty 1 Košúty 2 Košúty 3 Košúty 4 Košúty 5 Košúty 6 Košúty 7 Košúty 8 Košúty 9 Košúty 10 Košúty 11 Košúty 12

Odkazy/linky

Kultúra
kosuty.sk/sk/kultura/

Šport
kosuty.sk/sk/sport/


HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

MÔŽETE SA PRIHLÁSIŤ TU!

Každý mesiac z pomedzi registrovaných hlasujúcich vyžrebujeme piatich výhercov zaujímavých a hodnotných cien.

Pre hlasovanie sa zaregistrujte
Hlasovať za mesto/obec je možné maximálne jedenkrát za hodinu za jedno a to isté
mesto/obec. Hlasovať môžete za viac miest a obcí súčasne v priebehu jednej hod.!
HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

MÔŽETE SA PRIHLÁSIŤ TU!

Každý mesiac z pomedzi registrovaných hlasujúcich vyžrebujeme piatich výhercov zaujímavých a hodnotných cien.

Pre hlasovanie sa zaregistrujte
Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Kráľov Brod

Kráľov BrodShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 925 41 Kráľov Brod 4
Primátor/Starosta: PhDr. Pavel Racsko
Prednosta/Zástupca starostu: - / Dušan Hirka
Tel.: 031/778 03 64, 778 03 35
Mobil: 0908 727 151
Fax: 031/778 03 64
E-mail:
Web: www.kralovbrod.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 1183

Rozloha obce/mesta v ha: 2367

Prvá písomná zmienka: 1252

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:00 - 15:30
Utorok: 7:00 - 15:30
Streda: 7:00 - 15:30
Štvrtok: 7:00 - 15:30
Piatok: 7:00 - 15:30Prezentácia:

Terajšia obec Kráľov Brod vznikla novším osídlením poddaných z okolitých dedín na majeri panstva Šaľa, nachádzajúcom sa v chotári Tešedíkova, v rokoch 1785-87. Na území obce jestvovala v stredoveku obce Svätý Michal, ktorá bola na rozhraní 15.a 16. storočia zničená a opustená. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1252. V oficiálnych kráľovských dokumentoch sa objavila v roku 1334. Nové osídlenie svoj názov Kráľov Brod /Királyrév/ dostalo podľa tamojšieho brodu na Čiernej vode.

Obec sa priebehu 18. storočia úplne osamostatnila, o čom svedčí aj najstaršia pečať obce, ktorá je v kruhopise označená rokom 1787. Pečatný obraz vyjadruje poľnohospodársky charakter obce. Táto pečať sa používala až do druhej polovice 19. storočia.
V roku 1828 v Kráľovom Brode bolo 82 domov a 596 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

V 90-ych rokoch 20. storočia v obci bola vybudovaná technická infraštruktúra. V súčasnosti tu pôsobí viac súkromných podnikateľov, ktorí sa zaoberajú najmä poľnohospodárskou výrobou. Podnikateľská sféra v obci je zastúpená s viacerým druhom služieb. K obci sú administratívne pričlenené miestne časti Slovenské Pole a Máčonáš. V obci sú aktívne nasledovné organizácie, ktoré sa podieľajú na kultúrnej činnosti: MO Csemadok, klub dôchodcov, MO zväzu záhradkárov. Z historických pamiatok je pozoruhodný rímskokatolícky kostol sv. Imricha, postavený v roku 1836 v klasicistickom štýle.Oznam mesta/obce:

Obecný časopis Rév Mondó
kralovbrod.sk/obecny-casopis-rev-mondo/

Zdravotníctvo
kralovbrod.sk/zdravotnictvo/

Služby:

autobus doktor kanalizácia knižnica pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie

Fotogaléria

Kráľov Brod 1 Kráľov Brod 2 Kráľov Brod 3 Kráľov Brod 4 Kráľov Brod 5 Kráľov Brod 6 Kráľov Brod 7 Kráľov Brod 8 Kráľov Brod 9 Kráľov Brod 10 Kráľov Brod 11 Kráľov Brod 12

Odkazy/linky

Kultúra
kralovbrod.sk/kultura/

Šport
kralovbrod.sk/sport/

Firmy v obci
kralovbrod.sk/firmy-v-obci/


HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

MÔŽETE SA PRIHLÁSIŤ TU!

Každý mesiac z pomedzi registrovaných hlasujúcich vyžrebujeme piatich výhercov zaujímavých a hodnotných cien.

Pre hlasovanie sa zaregistrujte
Hlasovať za mesto/obec je možné maximálne jedenkrát za hodinu za jedno a to isté
mesto/obec. Hlasovať môžete za viac miest a obcí súčasne v priebehu jednej hod.!
HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

MÔŽETE SA PRIHLÁSIŤ TU!

Každý mesiac z pomedzi registrovaných hlasujúcich vyžrebujeme piatich výhercov zaujímavých a hodnotných cien.

Pre hlasovanie sa zaregistrujte
Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Jelka

JelkaShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Primátor/Starosta: Ing. Imre Farkaš
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 031/787 61 82
Mobil: -
Fax: -
E-mail:
Web: www.jelka.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 3972

Rozloha obce/mesta v ha: 3292

Prvá písomná zmienka: 1237

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:00 - 12:00   13:00 - 15:30
Utorok: 7:00 - 12:00   13:00 - 15:30
Streda: 7:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Piatok: 7:00 - 12:30Prezentácia:

Obec Jelka so svojimi 3800 obyvateľmi je jedna z najväčších a najstarších usadlostí okresu Galanta. Nachádza sa medzi Galantou a Bratislavou v nadmorskej výške 123 m na severnom brehu Malého Dunaja. Život obce vo veľkej miere ovplyvňoval Malý Dunaj aj so svojimi nespočetnými mŕtvymi ramenami. Malý Dunaj sa hadí skoro 23 km v južnej časti chotára obce. Jeho význam v minulosti okrem rybárstva podporuje aj to, že ešte aj nedávno tu mlelo sedem vodných mlynov. Rozloha katastra obce je 3292 hektárov, z toho Jelka 2427 a Nová Jelka  865. dnešná obec vznikla spojením Jelky a Novej Jelky r. 1960.

Pozoruhodná technická pamiatka na juhozápadnom Slovensku – vodný mlyn v Jelke stojí v prekrásnom zákutí na brehu Malého Dunaja, ktorý vytvára meandrovité koryto v katastri obce v dĺžke asi 23 km. Prístupný je prašnou poľnou cestou (1 km) z výpadovej cesty z obce smerom na Dunajskú Stredu. Pozornosť si zasluhuje športový areál s tribúnami pre viac ako 1000 ľudí, vybudovaný koncom sedemdesiatych rokov.

K významným objektom obce patrí aj miestne kultúrne stredisko s knižnicou a kinom,  moderná budova základnej školy s dvoma telocvičňami, moderná prečerpávacia budova vodného zdroja pitnej vody Jelka , rozširujúci sa kovoobrábací podnik ALU- Jelka. Ďalšou historickou pamiatkou je kaplnka Anjelov strážnych z 18. stor., ktorú si dal postaviť Michal Takács. Kaplnku r. 1774 prestavali a v jej krypte odpočíva rodina Takácsová. K historickým pamiatkam obce patrí kaštieľ, ktorého základy sú z roku 1800. Bol postavený v klasicistickom štýle a jeho majiteľmi boli rodiny Farkasovcov, Olgyaiovcov, Latinovitsovcov a Czemezovcov. 

História obce - www.jelka.sk/sk/cl/9/141111014623/HistoriaOznam mesta/obce:

Projekty obce
www.jelka.sk/sk/cl/22/101111224208/Projekty-obce

Služby:

autobus doktor kanalizácia knižnica lekáreň reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa

Fotogaléria

Jelka 1 Jelka 2 Jelka 3 Jelka 4 Jelka 5 Jelka 6 Jelka 7 Jelka 8 Jelka 9 Jelka 10 Jelka 11

Odkazy/linky

Zaujímavé miesta obce
www.jelka.sk/sk/cl/30/101111180439/Zaujimave-miesta-obce

Kalendar udalostí
www.jelka.sk/sk/kal


HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

MÔŽETE SA PRIHLÁSIŤ TU!

Každý mesiac z pomedzi registrovaných hlasujúcich vyžrebujeme piatich výhercov zaujímavých a hodnotných cien.

Pre hlasovanie sa zaregistrujte
Hlasovať za mesto/obec je možné maximálne jedenkrát za hodinu za jedno a to isté
mesto/obec. Hlasovať môžete za viac miest a obcí súčasne v priebehu jednej hod.!
HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

MÔŽETE SA PRIHLÁSIŤ TU!

Každý mesiac z pomedzi registrovaných hlasujúcich vyžrebujeme piatich výhercov zaujímavých a hodnotných cien.

Pre hlasovanie sa zaregistrujte
Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Jánovce

JánovceShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 925 22 Jánovce 24
Primátor/Starosta: Ľudovít Dubaň
Prednosta/Zástupca starostu: - / Zdenko Németh
Tel.: 031/787 88 23
Mobil: 0907 801 881
Fax: 031/787 88 23
E-mail:
Web: www.janovce.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 443

Rozloha obce/mesta v ha: 359

Prvá písomná zmienka: 1792

Úradné hodiny:

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 – 15:30
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 – 17:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Piatok: 8:00 – 12:00 12:30 – 14:00Prezentácia:
-

Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Jánovce 1 Jánovce 2 Jánovce 3

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

MÔŽETE SA PRIHLÁSIŤ TU!

Každý mesiac z pomedzi registrovaných hlasujúcich vyžrebujeme piatich výhercov zaujímavých a hodnotných cien.

Pre hlasovanie sa zaregistrujte
Hlasovať za mesto/obec je možné maximálne jedenkrát za hodinu za jedno a to isté
mesto/obec. Hlasovať môžete za viac miest a obcí súčasne v priebehu jednej hod.!
HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

MÔŽETE SA PRIHLÁSIŤ TU!

Každý mesiac z pomedzi registrovaných hlasujúcich vyžrebujeme piatich výhercov zaujímavých a hodnotných cien.

Pre hlasovanie sa zaregistrujte
Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Hoste

HosteShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Hoste č. 93, 925 45 Hoste
Primátor/Starosta: Karel Ľuboš
Prednosta/Zástupca starostu: - / Jozef Čík
Tel.: 031/785 75 29
Mobil: 0905 253 429
Fax: 031/785 76 30
E-mail:
Web: www.hoste-obec.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 502

Rozloha obce/mesta v ha: 448

Prvá písomná zmienka: 1231

Úradné hodiny:

Starosta:

Pondelok: 8:00 -16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 8:00 -16:00
Štvrtok: 8:00 -16:00
Piatok: 8:00-15:00

Pracovníčka:

Pondelok: 9:00 – 17:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 9:00 – 17:00
Štvrtok: 9:00 – 17:00
Piatok: 8.00 – 16:00 Prezentácia:

Prvá písomná zmienka je z roku 1231 v listine vydanej Ostrihomskou kapitulou. Vtedy bola kráľovským majetkom, patriacim k Bratislavskému hradu. V tejto listine sa uvádza ako villa Gezt. Osídlenie Hostí bolo od praveku, čo dokazujú archeologické nálezy. Názov Gezt vznikol pravdepodobne zo slova gast či gost, čo v tom čase znamenalo kupec. To by nasvedčovalo tomu, že v obci sa usadili kupci.

Názvy obce podľa zachovaných písomných prameňov boli v jednotlivých obdobiach nasledovné:
*1231 – Gezt
*1280 – Guezte
*1365 – Gest
*1768 – Gest
*1850 – Geszth
*1921 – Gest
*1939 – Gest
*1948 – Hoste
*1960 – Hoste
*1993 – Hoste

Názov Hoste je pomnožné podstatné meno a jeho tvary sú: z Hostí, v Hostiach, za Hosťami… Obyvateľské mená majú podobu: Hosťan, Hostianka, prídavné mená: hostiansky…
Susedí z chotármi obcí: Abrahám, Majcichov, Veľká Mača a mesta Sereď.

História:

Osada, niekedy sa uvádza aj villa Gest, patrila pôvodne Bratislavskému hradu. Bola kráľovským majetkom. Už kráľovi Bellovi III. radcovia poradili, aby si ponechal pôdu i roľníkov a nedával ich šľachte. Roľníci nebudu pracovať pre šľachtu, ale prinesú svoje výrobky priamo na hrad. Aby mal vždy všetko pripravené, keď navštívi hrad, určil, kto bude mať aké povinnosti, služby. Medzitým títo služobníci žili vo svojich dedinách a obrábali pôdu. ktorú za službu dostali. Keď bolo treba, prišli na hrad poslúžiť kráľovi. Tykýmto služobníkom, nazývaným jobagiónmi, dal kráľ aj pôdu v Gesti. Zachovali sa ich mená: Bacha, Kotov a Jakob. Ďalej je známe, že ešte pred rokom 1231 obsadili či vlastnil v Gesti 160 jutár pôdy komes (kráľovský úradník) Šebeš. Bol to predok neskorších grófov zo Svätého Jura a Pezinka.

Viac histórie: - hoste-obec.sk/?page_id=78Oznam mesta/obce:

Materská škola
hoste-obec.sk/?page_id=70

Služby:

autobus knižnica pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škôlka športovisko

Fotogaléria

Hoste 1 Hoste 2 Hoste 3 Hoste 4 Hoste 5 Hoste 6 Hoste 7 Hoste 8 Hoste 9 Hoste 10 Hoste 11 Hoste 12

Odkazy/linky

Šport
hoste-obec.sk/?page_id=37

Mlyn Hoste
hoste-obec.sk/?page_id=273

Hostiansky nárečový slovník
hoste-obec.sk/?page_id=80


HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

MÔŽETE SA PRIHLÁSIŤ TU!

Každý mesiac z pomedzi registrovaných hlasujúcich vyžrebujeme piatich výhercov zaujímavých a hodnotných cien.

Pre hlasovanie sa zaregistrujte
Hlasovať za mesto/obec je možné maximálne jedenkrát za hodinu za jedno a to isté
mesto/obec. Hlasovať môžete za viac miest a obcí súčasne v priebehu jednej hod.!
HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

MÔŽETE SA PRIHLÁSIŤ TU!

Každý mesiac z pomedzi registrovaných hlasujúcich vyžrebujeme piatich výhercov zaujímavých a hodnotných cien.

Pre hlasovanie sa zaregistrujte
Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Horné Saliby

Horné SalibyShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Hlavná 297, 925 03 Horné Saliby
Primátor/Starosta: Ing. Pavol Dobosy
Prednosta/Zástupca starostu: - / Helena Györgyiová
Tel.: 031/785 23 99
Mobil: -
Fax: 031/785 24 12
E-mail:
Web: www.hornesaliby.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 3128

Rozloha obce/mesta v ha: 3484

Prvá písomná zmienka: 1233

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:30 - 11:30
Utorok: 7:30 - 11:30   12:30 - 16:00
Streda: 7:30 - 11:30   12:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 11:30   12:30 - 16:00
Piatok: 7:30 - 11:30   12:30 - 15:00Prezentácia:

Obec Horné Saliby leží 8km južne od okresného mesta Galanta na Podunajskej nížine, na oboch stranách rieky Dudváh. Bola a je aj v súčasnosti poľnohospodárskou dedinou. Momentálne je v obci zaregistrovaných 20 súkromne - hospodáriacich roľníkov, ktorí hospodária na poľnohospodárskych pôdach v katastrálnom území obce. Obec má obrovský potenciál pre rozvoj cestovného ruchu a turistiky. Na území obce medzi okresnými mestami Galanta a Šaľa sa totiž nachádza termálne kúpalisko, ktoré môže v budúcnosti poľnohospodársku dedinu pretvoriť na turistické stredisko. S týmto zámerom sa v roku 2000 začalo s ozdravovaním areálu termálneho kúpaliska.

Vybudovali sa tu chatové osady, prebehla výstavba nových bazénov a vodného tobogánu, v ktorom sa postupne pokračuje. Termálne kúpalisko v Horných Salibách poskytuje návštevníkom komplexné služby. Na zábavu slúži 72 metrov dlhý tobogán s vlastným dojazdovým bazénom. Milovníci športu môžu využívať tenisový kurt, volejbalové a nohejbalové ihrisko. Odpočinok a slnenie je možné na upravenej a udržiavanej areálovej zeleni. Návštevníci sa môžu ubytovať priamo v areály kúpaliska v novopostavených drevených chatkách typu Hargita a v typoch Okál. Na kúpalisku sa od novembra roku 2004 rozšíri ponuka poskytovaných služieb o relaxačné, rehabilitačné a športové centrum. Novovybudovaný krytý plavecký, hydromasážny a kludový bazén návštevníkom zabezpečí možnosť využitia po celý rok.

História

Obec Horné Saliby bola osídlená už v neolite. Vykopávky na území obce dokumentujú existenciu osídlenia z obdobia lengyelskej kultúry. Po páde Veľkomoravskej ríše v 10. storočí osídlili toto územie Maďari. V spisoch pozemkov pannonhalmského opátstva sa obec uvádza pod názvom ZELE a v r. 1237 – 1240 spolu s Dolnými Salibami ako UTRAQUE ZELI, čiže “Oboje Saliby”. Patrila ku kláštoru na Panonskej hore. V roku 1523 dostala výsadnú listinu, ale na mesto sa nevyvinula. V 16. storočí patrila obec Thurzovcom a Báthoriovcom, v 17.storčí sa ako súčasť šintavského panstva dostáva do rúk Eszterházyovcom. Po roku 1817 je súčasťou Čeklínskeho panstva. Pomenovanie obce pochádza azda od zemepánov zo 14. storočia. V r.1324 sa spomína Coradus de ZYLI /Szeli/.

Viac histórie: - hornesaliby.sk/sk/historia/Oznam mesta/obce:

Organizácie v obci
hornesaliby.sk/sk/organizacie/

Aktuality
hornesaliby.sk/sk/

Projekty obce
hornesaliby.sk/sk/projekty/

Služby:

autobus doktor kanalizácia knižnica kúpalisko lekáreň polícia pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie welness

Fotogaléria

Horné Saliby 1 Horné Saliby 2 Horné Saliby 3 Horné Saliby 4 Horné Saliby 5 Horné Saliby 6 Horné Saliby 7 Horné Saliby 8 Horné Saliby 9 Horné Saliby 10 Horné Saliby 11 Horné Saliby 12

Odkazy/linky

Termálne kúpalisko
www.hornesaliby.sk/termalne-kupalisko

Šport
hornesaliby.sk/sk/sport/

Služby v obci 
hornesaliby.sk/sk/ubytovanie/


HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

MÔŽETE SA PRIHLÁSIŤ TU!

Každý mesiac z pomedzi registrovaných hlasujúcich vyžrebujeme piatich výhercov zaujímavých a hodnotných cien.

Pre hlasovanie sa zaregistrujte
Hlasovať za mesto/obec je možné maximálne jedenkrát za hodinu za jedno a to isté
mesto/obec. Hlasovať môžete za viac miest a obcí súčasne v priebehu jednej hod.!
HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

MÔŽETE SA PRIHLÁSIŤ TU!

Každý mesiac z pomedzi registrovaných hlasujúcich vyžrebujeme piatich výhercov zaujímavých a hodnotných cien.

Pre hlasovanie sa zaregistrujte
Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Gáň

GáňShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 924 01 Gáň 27
Primátor/Starosta: Mgr. Denisa Ivančíková
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 031/780 51 04, 031/780 51 15
Mobil: 0904 514 420
Fax: 031/780 51 16
E-mail:
Web: www.gan.suzo.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 716

Rozloha obce/mesta v ha: 617

Prvá písomná zmienka: 1113

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:30 - 16:00
Utorok: 7:30 - 16:00
Streda: 7:30 - 17:00
Piatok: 7:30 - 13:00Prezentácia:

Obec Gáň leží na juhozápadnom Slovensku, v strednej časti Podunajskej roviny.Jedná sa o rovinu medzi Váhom a Dudváhom s deniveláciami terénu s absolútnymi nadmorskými výškami 120-122 m.Stredom územia v smere sever-juh, preteká potok Derňa, ktorého tok je jedným z bývalých ramien Váhu.

Podľa klimatickej klasifikácie sa toto územie zaraďuje do teplej oblasti s miernou zimou a dlhším slnečným svitom vo vegetačnom období.

Prvá písomná správa o obci Gáň sa zachovala v zoborskej listine z roku 1113.Táto listina spolu so zoborskou listinou z roku 1111 sú najstaršími písomnosťami, ktoré sú dnes uchovávané na území Slovenska.

Názov "Gáň" vznikol podľa etymologických výskumov z osobného mena "Gan", ktoré je slovanského pôvodu. V bulharčine existuje osobné meno "Gan", ktoré je odvodené od mena Dragan.

V dobe prvej písomnej správy, teda v roku 1113 obec sa delila na dve časti s rovnakým menom. Predpokladá sa, že bola osídlená najmenej od 10.-11. storočia, keďže v roku 1113 pri vyhotovovaní majetkového súpisu zoborského opátstva sa uvádza, že majetky opísané v listine boli majetkom opátstva už pred vpádom moravského vojvodu Otta na Slovensko.

V roku 1883 bola zahájená železničná premávka na trati Galanta - Sereď. Železnica poskytla v nasledujúcich desaťročiach mnohým obyvateľom z Gáne živobytie.

Gáň patrila od 11. storočia cez celé nami sledované obdobie do Bratislavskej župy.Bola súčasťou vonkajšieho okresu.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus knižnica pošta reštaurácia športovisko vlak

Fotogaléria

Gáň 1 Gáň 2 Gáň 3 Gáň 4 Gáň 5 Gáň 6

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

MÔŽETE SA PRIHLÁSIŤ TU!

Každý mesiac z pomedzi registrovaných hlasujúcich vyžrebujeme piatich výhercov zaujímavých a hodnotných cien.

Pre hlasovanie sa zaregistrujte
Hlasovať za mesto/obec je možné maximálne jedenkrát za hodinu za jedno a to isté
mesto/obec. Hlasovať môžete za viac miest a obcí súčasne v priebehu jednej hod.!
HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

MÔŽETE SA PRIHLÁSIŤ TU!

Každý mesiac z pomedzi registrovaných hlasujúcich vyžrebujeme piatich výhercov zaujímavých a hodnotných cien.

Pre hlasovanie sa zaregistrujte
Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Dolný Chotár

Dolný ChotárShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 925 41 Dolný Chotár 45
Primátor/Starosta: František Dora
Prednosta/Zástupca starostu: - / Ladislav Culinka
Tel.: 031/778 03 27
Mobil: -
Fax: 031/778 03 27
E-mail:
Web: www.dolnychotar.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 432

Rozloha obce/mesta v ha: 1388

Prvá písomná zmienka: 1960

Úradné hodiny:

Pondelok: 8:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 12:00Prezentácia:

Dolný Chotár leží v Podunajskej nížine pri rieke Čierna Voda. Rozloha obce je 1388 ha a počet obyvateľov je 216. Prevažná časť obyvateľov je maďarskej národnosti. Územie obce Dolný Chotár patrilo do roku 1960 do katastrálneho územia Dolných Salíb, od ktorých je vzdialená 18 km. Názov obce skrýva geografickú polohu dnešnej obce od lokality, ku ktorej patrila. Dejiny Dolného Chotára do roku 1960 úzko súvisia s dejinami Dolných Salíb. Po osamostatnení obce bol v obci vybudovaný okrem málotriednej školy aj miestny správny úrad. V roku 1984 obec pripojili k obci Kráľov Brod, od ktorého sa odčlenila na základe rozhodnutia miestnych obyvateľov v roku 1991.

V uplynulých rokoch bol v obci vybudovaný verejný vodovod a bola vykonaná rekonštrukcia verejného osvetlenia. Svoje zastúpenie v obci má aj základná škola a materská škola. Turistov, ktorí sa rozhodnú navštíviť Dolný Chotár, očaria najmä prírodné krásy v okolí vodného toku Čierna voda. Obec je známa pestovaním ovocia a zeleniny , sú tu dobré podmienky pre rybolov. Rozšírené je poľovníctvo pre zahraničných poľovníkov ako poplatkový odstrel.

Územie obce Dolný Chotár patrilo do roku 1960 do katastrálneho územia Dolných Salíb, od ktorých je vzdialená 18 km. Názov obce skrýva geografickú polohu dnešnej obce od lokality, ku ktorej patrila. Dejiny Dolného Chotára do roku 1960 úzko súvisia s dejinami Dolných Salíb.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus knižnica požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko

Fotogaléria

Dolný Chotár 1 Dolný Chotár 2 Dolný Chotár 3 Dolný Chotár 4 Dolný Chotár 5 Dolný Chotár 6 Dolný Chotár 7 Dolný Chotár 8 Dolný Chotár 9

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

MÔŽETE SA PRIHLÁSIŤ TU!

Každý mesiac z pomedzi registrovaných hlasujúcich vyžrebujeme piatich výhercov zaujímavých a hodnotných cien.

Pre hlasovanie sa zaregistrujte
Hlasovať za mesto/obec je možné maximálne jedenkrát za hodinu za jedno a to isté
mesto/obec. Hlasovať môžete za viac miest a obcí súčasne v priebehu jednej hod.!
HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

MÔŽETE SA PRIHLÁSIŤ TU!

Každý mesiac z pomedzi registrovaných hlasujúcich vyžrebujeme piatich výhercov zaujímavých a hodnotných cien.

Pre hlasovanie sa zaregistrujte
Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Dolná Streda

Dolná StredaShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Obecný úrad Dolná Streda č. 650, 925 63
Primátor/Starosta: Mgr. Šúry Ľuboš
Prednosta/Zástupca starostu: - / Stanislav Rajninec
Tel.: 031 789 29 88, 789 32 80
Mobil: 0902 089 848
Fax: 031 789 29 88
E-mail:
Web: www.dolnastreda.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 1367

Rozloha obce/mesta v ha: 1324

Prvá písomná zmienka: 1283

Úradné hodiny:

Pondelok od 8:00 do 11:30 h od 12:00 do 15:30 h
Utorok od 8:00 do 11:30 h od 12:00 do 15:30 h
Streda od 8:00 do 11:30 h od 12:00 do 16:30 h
Štvrtok od 8:00 do 11:30 h od 12:00 do 15:30 h
Piatok od 8:00 do 11:30 h od 12:00 do 14:00 hPrezentácia:

Obec Dolná Streda leží v Podunajskej nížine na pravom brehu Váhu, vedľa mesta Sereď. Rozloha obce je 1 324 ha a počet obyvateľov obce je 1 367.

História obce

Po prvýkrát sa obec spomína ako Zeredahel 28. 8. 1283, keď uhorský kráľ Ladislav IV. daroval ostrihomskému arcibiskupstvu územie susediacej osady Únovce. História obce však siaha podľa archeologických nálezov do obdobia pred našim letopočtom, čoho dôkazom je i soška, tzv. „Venuša“ z Dolnej Stredy. Svedectvo osídlenia dosvedčuje pohrebisko staromaďarských bojovníkov z 10. stor. n. l. ako i slovanské pohrebisko z 11. stor.

Vznik a rozvoj Dolnej Stredy spolu so susednou Sereďou určovala významná poloha križovatky dvoch historických ciest, jedna smerovala západojuhovýchodne z Moravy cez Trnavu a Šintavu do Ostrihomu, druhá viedla severojužným smerom údolia Váhu. Pohnutá história obce sa druhýkrát zaznamenala v r. 1312, keď vojská Matúša Čáka z Trenčína obec zničili a kostol vypálili.

Obec je rodiskom jaskyniara Jána Majku /objaviteľa jaskyne Domica / a básnika Vojtecha Mihálika. Tu pôsobil ako farár i prvý slovenský poslanec v uhorskom sneme ThDr. Ferdinand Juriga. Pýchou obce bol i spevák SND František Benkovský. Obec bola známa vysokou úrovňou ochotníckeho divadla a hodov.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus knižnica pošta škôlka športovisko vlak

Fotogaléria

Dolná Streda 1 Dolná Streda 2 Dolná Streda 3 Dolná Streda 4 Dolná Streda 5 Dolná Streda 6

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

MÔŽETE SA PRIHLÁSIŤ TU!

Každý mesiac z pomedzi registrovaných hlasujúcich vyžrebujeme piatich výhercov zaujímavých a hodnotných cien.

Pre hlasovanie sa zaregistrujte
Hlasovať za mesto/obec je možné maximálne jedenkrát za hodinu za jedno a to isté
mesto/obec. Hlasovať môžete za viac miest a obcí súčasne v priebehu jednej hod.!
HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

MÔŽETE SA PRIHLÁSIŤ TU!

Každý mesiac z pomedzi registrovaných hlasujúcich vyžrebujeme piatich výhercov zaujímavých a hodnotných cien.

Pre hlasovanie sa zaregistrujte
Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Malinovo

MalinovoShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: ul. L. Svobodu 17, 900 45 Malinovo
Primátor/Starosta: Eva Godová
Prednosta/Zástupca starostu: - / Ing. Jozef Dúcz
Tel.: 02/45 95 51 09, 45 95 52 09
Mobil: 0911 517 095, 0903 454 131, 0911 255 059
Fax: 02/45955109
E-mail:
Web: www.malinovo.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 3275

Rozloha obce/mesta v ha: 883

Prvá písomná zmienka: 1209

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Piatok: 7:00 - 12:00Prezentácia:

Obec Malinovo sa nachádza v hornej časti Žitného ostrova na pravom brehu Malého Dunaja, juhovýchodne od Bratislavy. Vzdialenosť od centra hlavného mesta je približne 15 km. Leží v oblasti s najväčším počtom slnečných dní v roku.

Z troch strán obec obteká veľkým oblúkom Malý Dunaj a jeho ramená, po oboch brehoch rieky sú pásy lužných lesov. Žije tu množstvo vzácnych vtákov a živočíchov. Pri rieke sú ideálne podmienky na rybársky šport, vodnú turistiku, cyklotúry a pešiu turistiku.

História:

Prvá písomná zmienka o obci je darovacia listina z roku 1209, ktorou kráľ Ondrej II. venoval Šebušovi, predkovi svätojurských grófov, majetok Svätý Jur so štyrmi dedinami patriacimi k tomuto majetku - Čeklís, Ivanka, Kostolná, Eberhard (v latinčine Ybreharth). Obec Malinovo sa nachádza v hornej časti Žitného ostrova na pravom brehu Malého Dunaja, juhovýchodne od Bratislavy. Vzdialenosť od centra hlavného mesta je približne 15 km. Leží v oblasti s najväčším počtom slnečných dní v roku. Z troch strán obec obteká veľkým oblúkom Malý Dunaj a jeho ramená, po oboch brehoch rieky sú pásy lužných lesov. Žije tu množstvo vzácnych vtákov a živočíchov. Pri rieke sú ideálne podmienky na rybársky šport, vodnú turistiku, cyklotúry a pešiu turistiku.

Viac histórie: www.malinovo.sk/web/z-historie.phpOznam mesta/obce:

Kalendár akcií
- www.malinovo.sk/web/kalendar-akcii.php

Spolky a združenia
- www.malinovo.sk/web/spolky-a-zdruzenia.php

Úradné oznamy
- www.malinovo.sk/web/oznamy.php

Služby:

autobus doktor kanalizácia knižnica pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie welness

Fotogaléria

Malinovo 1 Malinovo 2 Malinovo 3 Malinovo 4 Malinovo 5 Malinovo 6 Malinovo 7 Malinovo 8 Malinovo 9 Malinovo 10 Malinovo 11

Odkazy/linky

Turistika
www.malinovo.sk/web/turistika.php

Kultúra, športovanie a voľný čas
www.malinovo.sk/web/kultura-sportovanie-volny-cas.php


HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

MÔŽETE SA PRIHLÁSIŤ TU!

Každý mesiac z pomedzi registrovaných hlasujúcich vyžrebujeme piatich výhercov zaujímavých a hodnotných cien.

Pre hlasovanie sa zaregistrujte
Hlasovať za mesto/obec je možné maximálne jedenkrát za hodinu za jedno a to isté
mesto/obec. Hlasovať môžete za viac miest a obcí súčasne v priebehu jednej hod.!
HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

MÔŽETE SA PRIHLÁSIŤ TU!

Každý mesiac z pomedzi registrovaných hlasujúcich vyžrebujeme piatich výhercov zaujímavých a hodnotných cien.

Pre hlasovanie sa zaregistrujte
Fotogaléria miest Fotogaléria obcí