Štítnik

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Štítnik


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Nám. 1. mája 167, 049 32 Štítnik
Primátor/Starosta: Ladislav Belányi
Prednosta/Zástupca starostu: - / Ing. Marek Kuzma
Tel.: 058/788 37 90
Mobil: -
Fax: 058 788 37 91
E-mail:
Web: www.stitnik.ocu.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 1517

Rozloha obce/mesta v ha: 3454

Prvá písomná zmienka: 1243

Úradné hodiny:

Pondelok: 8:00 - 12:00   13:00 - 14:30
Utorok: 8:00 - 12:00   13:00 - 14:30
Streda: 8:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00   13:00 - 14:30
Piatok: 8:00 - 12:00   13:00 - 14:00Prezentácia:

V romantickej časti horného Gemera, v jednom z malebne krásnych údolí Rožňavského okresu, odkiaľ sú v priaznivom počasí dobre viditeľné už aj vrcholce mohutných Karpát a Tatier, leží skromná, no nie málo významná obec Štítnik (286 m n.m.)

Rovinným až vrchovinným povrchom chotára preteká Štítnický potok, do ktorého ústia potoky z troch okolitých dolín. Obec Štítnik patrí do územného obvodu Rožňava a podľa pôvodnej rajonizácie osídlenia SR bola strediskovým sídlom. Postavenie spádovej obce pretrváva až dodnes, ako centra tunajšieho Mikroregiónu Štítnická dolina, matričného obvodu, stavebného a školského úradu. Obec a jej historické pamiatky sú súčasťou Gotickej cesty na Gemeri a Európskej železnej cesty so stálou expozíciou.

Prírodné bohatstvo a miestna ekonomika

Chránené územie zaberá 19 % z celkovej výmery, a tvorí ho predovšetkým krasový útvar Plešivská planina – biotop s najbohatším druhovým spektrom arachnofauny a prírodnými rezerváciami (napr. Železné vráta). Územím sa prelína aj ochranné pásmo Ochtinskej aragonitovej jaskyne zapísanej v zozname UNESCO. Nachádzajú sa tu rôzne prírodné zákutia, studničky, potôčiky a miestne biocentrá. Životné prostredie nie je narušené väčšími zásahmi človeka. Celkovú rozlohu územia tvoria lesy 61,8 %, poľnohospodárska pôda 33,2 %, zastavané plochy 3,42 % a vodné plochy. Pôdohospodársky pôdny fond obhospodarujú: Pozemkové spoločenstvo Komposesorát Štítnik, poľnohospodárke družstvo v Roštári, Gočaltove a Honciach, samostatne hospodáriaci roľníci. V obci sa štyria podnikatelia venujú stolárstvu, pričom jeden z nich má vlastnú pílu a výrobňu paliet.

Obyvateľstvo

Podľa posledného sčítania v r. 2001 tu žilo1523 obyvateľov a k 31.12.2004 bolo v obci evidovaných 1497 občanov. Národnostná štruktúra obyvateľstva je zväčša slovenská (91%). Podľa náboženského vyznania sa obyvateľstvo člení na evanjelické augsburského vyznania (703) a rímsko - katolícke (230). V obci prevažuje zástavba rodinných domov, ktoré tvoria 81 % domového a bytového fondu. Občania sa v obci organizujú prostredníctvom: klubu dôchodcov, cirkevného speváckeho zboru, zboru pre občianske záležitosti, dobrovoľného hasičského zboru, telovýchovnej jednoty, turistického združenia, šachového klubu, zväzu včelárov a poľovníckeho združenia.

Infraštruktúra a služby

Väčšina domácnosti je napojená na spoločný vodovod, obec je plynofikovaná, čiastočne odkanalizovaná, s malou čističkou, ktorá slúži pre zdravotné stredisko a obecné nájomné byty. Nachádza sa tu pošta, pobočka slovenskej sporiteľne, obvodné oddelenie policajného zboru, materská a základná škola, SOU poľnohospodárske, pričom obec prevádzkuje zdravotné stredisko (2 praktický lekári, gynekológ, lekár pre deti, zubár, zubný technik, očná optika, lekáreň), kultúrny dom, knižnicu, kino, expozíciu k Európskej železnej ceste, dom služieb a skládku TKO. V obci existuje pestrá sieť obchodov a služieb: potravinárske, ovocie a zelenina, kvetinárstva, textil, elektro, drogérie, rozličný tovar, kaderníctvo a holičstvo, krajčírstvo, bazár, záložňa, pneuservis, pohostinstvá, reštaurácia, zberňa kovového odpadu.Oznam mesta/obce:

Novinky
www.stitnik.ocu.sk/-novinky

Projekty a granty
www.stitnik.ocu.sk/-projekty-a-granty

Služby:

autobus knižnica pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko

Fotogaléria

Štítnik 1 Štítnik 2 Štítnik 3 Štítnik 4 Štítnik 5 Štítnik 6 Štítnik 7 Štítnik 8 Štítnik 9

Odkazy/linky

Obecná knižnica Ctibora Štítnického
www.stitnik.ocu.sk/-kniznica


HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

MÔŽETE SA PRIHLÁSIŤ TU!

Každý mesiac z pomedzi registrovaných hlasujúcich vyžrebujeme piatich výhercov zaujímavých a hodnotných cien.

Pre hlasovanie sa zaregistrujte
Hlasovať za mesto/obec je možné maximálne jedenkrát za hodinu za jedno a to isté
mesto/obec. Hlasovať môžete za viac miest a obcí súčasne v priebehu jednej hod.!
HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

MÔŽETE SA PRIHLÁSIŤ TU!

Každý mesiac z pomedzi registrovaných hlasujúcich vyžrebujeme piatich výhercov zaujímavých a hodnotných cien.

Pre hlasovanie sa zaregistrujte
Fotogaléria miest Fotogaléria obcí