Medializácia súťaží "NAJ mesto a obec Slovenska 2017" a "Primátor/Starosta Slovenska 2017" - priebežne doplňovaná

Medializácia súťaží je priebežne doplňovaná!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banerová kampaň:

Zoznam s.r.o. - portál Dromedár.sk
- www.dromedar.zoznam.sk

Maxmedia s.r.o. - radio.MAX
- www.radiomax.sk

Kúpele Kováčová s.r.o. - Liečebný dom Detvan
- www.kupelekovacova.sk

Slov Media Group s.r.o. - TV Severka
- www.severka.tv

Televízia Vega
- www.vegatv.sk

Hlohovská televízia s.r.o.
- www.hctv.sk

Rádio Bojnice s.r.o. - rádio Beta
- www.beta.sk/

Boutique Hotel Dubná Skala****
- www.hoteldubnaskala.sk/lg/sk/uvod/index

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tlačové správy - začiatok súťaží:

Zoznam s.r.o. - portál Dromedár.sk
- dromedar.zoznam.sk/cl/11161/1622187/Zaciatok-sutazi--NAJ-mesto-a-obec-Slovenska-2017--a--Primator-Starosta-Slovenska-2017-

Maxmedia s.r.o. - radio.MAX
- www.radiomax.sk/index.php/article/100/sutaz-o-naj-mesto-a-obec-slovenska-2017

Mesto Púchov
- www.puchov.sk/oznamy/slovakregion-sutaz-o-naj-mesto-a-obec-slovenska-2017.html

Púchovské noviny
- www.puchovskenoviny.sk/zaciatok-sutazi-naj-mesto-slovenska-2017-primator-slovenska-2017/

Rádio Bojnice s.r.o. - rádio Beta
www.beta.sk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Článok - začiatok súťaží:

Inprost s.r.o. - Obecné noviny
- www.slovakregion.sk/files/obecne_noviny_zaciatok_sutazi_18.4.2017.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reklamný spot v televíziách:

Slov Media Group s.r.o. - TV Severka
www.youtube.com/watch?v=5pWFK493l9Y&feature=youtu.be

Televízia Vega
- www.youtube.com/watch?v=5pWFK493l9Y&feature=youtu.be

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reklamný spot v rádiách:

Maxmedia s.r.o. - radio.MAX
- www.slovakregion.sk/files/radio_max_reklamny_spot_slovakregion_2017.mp3

Rádio Plus
- www.slovakregion.sk/files/radio_max_reklamny_spot_slovakregion_2017.mp3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhovory a informácie v rádiách - začiatok a priebeh súťaží:

Rádio Lumen
- www.slovakregion.sk/files/radio_lumen-sutaze_2017_na_slovakregion.sk_zaciatok_3.4.2017.mp3
www.slovakregion.sk/files/radio_lumen-sutaze_2017_na_slovakregion.sk_priebeh.mp3

Maxmedia s.r.o. - radio.MAX
- www.slovakregion.sk/files/radio_max-sutaze_2017_na_slovakregion.sk_zacia...
- www.slovakregion.sk/files/radio_max-sutaze_2017_na_slovakregion.sk_sprav...
- www.slovakregion.sk/files/radio_max-sutaze_2017_na_slovakregion.sk_rekla...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informácie o súťažiach:

Obec Hlinné
- www.hlinne.sk/obec-56/aktuality/sutaze-naj-mesto-a-obec-slovenska-2017-a-primator-starosta-slovenska-2017-126sk.html

Púchov.in
- www.puchov.in/startuje-sutaz-o-najkrajsie-mesto-slovenska-2017/

Dovolenkar.sk
www.dovolenkar.sk/2017/04/zaciatok-sutazi-%E2%80%9Enaj-mesto-a-obec-slovenska-2017%E2%80%9C-a-%E2%80%9Eprimatorstarosta-slovenska-2017%E2%80%9C/

Mesto Levoča
- www.levoca.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=125745

Košice: Dnes
- kosicednes.sk/dennik/clanky/kosice-v-sutazi-o-naj-mesto-slovenska-2017/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informácie na facebooku:

Portál SLOVAKREGION.SK - www.slovakregion.sk/facebook

Maxmedia s.r.o. - radio.MAX
- www.facebook.com/radioMAX-228735836558/?fref=ts (12.4.2017)

Boutique Hotel Dubná Skala****
- www.facebook.com/hoteldubnaskala/posts/1489068881156511 (12.5.2017)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informácie všetkým registrovaným užívateľom, mestám a obciam na Slovensku:

Portál SLOVAKREGION.SK - www.slovakregion.sk/historia-newsletterov

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medializácia priebehu súťaží v rôznych médiách, i prostredníctvom miest a obcí, primátorov a starostov.