Medializácia súťaží "NAJ mesto a obec Slovenska 2018" a "Primátor/Starosta Slovenska 2018"

Print:

Čánok - začiatok súťaží:

Inprost s.r.o. - Obecné noviny
slovakregion.sk/files/obecne_noviny_zaciatok_sutazi.pdf

enter design, s.r.o. - Kam Do Mesta
- www.kamdomesta.sk/pressnews/234682


Článok - priebeh súťaží:

Inprost s.r.o. - Obecné noviny
slovakregion.sk/files/obecne_noviny_priebeh_sutazi.png


Článok - výsledky súťaží:

Inprost s.r.o. - Obecné noviny
slovakregion.sk/files/obecne_noviny_koniec_sutazi.pdf

ASTOR SLOVAKIA s.r.o.
www.lexikon.sk/naj-mesto-a-obec-slovenska-2018/

Bonmedia s.r.o. - Magická Žena
www.magickazena.sk/wp/vysledky-sutazi-na-portali-slovakregion-sk/


Rozhovory a informácie v rádiách - koniec súťaží:

Televízia Nitrička
tvnitricka.sk/flash-1-68/


Informácie na facebooku:

Portál SLOVAKREGION.SK
www.slovakregion.sk/facebook

Magická Žena
www.facebook.com/MagickaZena/posts/1969875303105352


Informácie všetkým registrovaným užívateľom, mestám a obciam na Slovensku:

Portál SLOVAKREGION.SK
www.slovakregion.sk/historia-newsletterov


Medializácia priebehu súťaží v rôznych médiách, i prostredníctvom miest a obcí, primátorov a starostov.