Vlkolínec

vlkolinec.jpg


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: OZ Vlkolínec, Vlkolínec č. 9061, 034 03 Ružomberok
Tel.:
Mobil: 0918 596 432
Fax: -
E-mail: info@vlkolinec.sk
Web: www.vlkolinec.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka: celoročne
Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:

Pre návštevníkov Vlkolínca sú poskytované nasledovné služby:

- prehliadka expozície bývania v múzeu Roľnícky dom
- informačné centrum Vlkolínec, predaj suvenírov
- v obci je predajňa s občerstvením a ubytovacou kapacitou počas celého roku
- na požiadanie prehliadka kostola Navštívenia Panny Márie vo Vlkolínci, v prípade záujmu si môžete prezrieť kostol (pán Anton Sabucha, dom č.9028)
- stála hasičská expozícia
- detský sad
- Galéria ľudového umenia (otvorená od 1. mája do 30. septembra)


Možnosti športového vyžitia:

-


Možnosti wellness:

-


V zariadení sa možno dohovoriť:
anglicky, nemecky, poľsky

Vzdialenosti:

Ružomberok 3 km


Popis zariadenia:

Vlkolínec - živá obec, je obývanou obcou so stálymi obyvateľmi a "chalupármi", majiteľmi dreveníc, sezónne prebývajúcimi vo Vlkolínci.

Prírodné pamiatky - chránené prírodné výtvory od roku 1952: geologické útvary: Krkavá skala na východnom svahu vrchu Sidorovo. Výška brala je 22m, s rozlohou 0,26ha, na vrchole vápencového útvaru rastie skupina ihličnanov borovice lesnej. Vlčia skala predstavuje travertínové súvrstvie v podobe terasy strmo spadajúcej do Trlenskej doliny. Na vrchole terasy je stavba zotavovne jezuitského kláštora v Ružomberku. Doggerské skaly nachádzajú sa v Trlenskej doline s rozlohou 0,17ha, tvoria kras prirodzeného odkryvu jurského súvrstvia rádiolaritového vývoja dogerského veku vo Veľkej Fatre.

Flóra v zastúpení cenných rastlinných spoločenstiev: vlhké biotopy v Trlenskej doline a pod Borovníkom: vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis Rchb), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata L.), prvosienka pomúčená (Primula farinosa L.), páperník pošvatý (Eriophorum vaginatum L.); vápencové bralá osídlila prvosienka holá (Primula auricula L.); okraje lesov trávnaté a bylinné spoločenstvá: plamienok (Clemantis alpina), črievičník papučkový (Cypripedium calceolus L.), orlíček obyčajný (Aquilegia vulgaris L.) Potenciálnu vegetáciu tvoria smrekovo -.borovicové a bučinové lesy.

Fauna je typická pre horské oblasti strednej Európy, žije tu i medveď hnedý (Ursus arctos), vlk obyčajný (Canis lupus), rys ostrovid (Lynx lynx)

Prvá písomná zmienka (zachovaná) o obci Vlkolínec je z roku 1461 (Wylkovinecz), obec bola a je súčasťou mesta Ružomberok, ktorý dostal výsadné práva mesta v roku 1318. Avšak už 9.júla 1376 nariaďuje kráľ Ľudovít I. Veľký, richtárom a obyvateľom všetkých dedín ležiacich v chotári mesta Ružomberk ("ulíc" mesta: Černová, Biely Potok, Vlkolínec, Villa Ludrová), aby platili dane mestu (collecta) a aby v sporoch vyhľadali predstaviteľov mesta Ružomberok, týmto nariadením sa začala ich závislosť.

Sedliaci a želiari poddaní, sedliaci boli vlastníci usadlosti, domu a pozemku, želiari boli nájomníkmi domu na dedine.


Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Vlkolínec 6 Vlkolínec 5 Vlkolínec 4 Vlkolínec 2 Vlkolínec 3 Vlkolínec 1