Pamiatky Slovenska v UNESCO

Lokality svetového dedičstva UNESCO na Slovensku

UNESCO je skratka, ktorá v angličtine znamená: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Ide o svetovú organizáciu, ktorá bola založená 16. novembra 1945. Jednou z činností organizácie je aj vytváranie Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva národov z celého sveta. Pôvodný názov Zoznamu v angličtine je UNESCO’s World Heritage List, Zoznam svetového dedičstva.

V zozname UNESCO sa nachádzajú rôzne kultúrne pamiatky a prírodné vzácnosti aj z našej krajiny, zo Slovenska. V zozname máme zapísané:
- historické centrum Bardejova, historické centrum Banskej Štiavnice a jej technické pamiatky, naše výnimočné jaskyne Slovenského krasu, obývanú dedinku Vlkolínec, ktorá je súčasne skanzenom dokumentujúcim spôsob života v minulosti s typickými drevenými domami, najväčší hrad v strednej Európe – Spišský hrad a okolie a najnovšie Karpatské bukové pralesy a drevené kostolíky na severovýchode Slovenska
Na čakacej listine so žiadosťou o zapísanie do zoznamu UNESCO sa nachádzajú aj:
- drevený oltár Majstra Pavla z Levoče, či Limes Romanus, pozostatky rímskych pevností na Slovensku alebo aj tokajská vinohradnícka oblasť

Banská Štiavnica - od r. 1993:
je jedným z niekdajších najvýznamnejších stredísk drahokového baníctva, banskej vedy, techniky a školstva v Európe. Mestské a banské práva obdržala už v roku 1238, ale ťažba a spracovanie kovov, predovšetkým zlata a striebra siaha až do doby bronzovej. Do Banskej Štiavnice prišlo v stredoveku mnoho nemeckých banských odborníkov, ktorí tu priniesli svoje nové progresívne poznatky z ťažby rudy. Dekrétom Márie Terézie z roku 1735 tu bola založená prvá banská vysoká škola, ktorá bola zároveň jedinou vysokou školou tohoto druhu na svete a stala sa vzorom pre vznik neskoršej polytechniky v Paríži.

Informačné centrum Banská Štiavnica:
Námestie sv. Trojice 6, 969 24 Banská Štiavnica 1
Telefax: 045/694 96 53, Telefón: 045/692 05 35
E-mail: tikbs@banskastiavnica.sk, geopark@muzeumbs.sk, Web: http://www.banskastiavnica.sk/mesto/svetove-dedicstvo-unesco.html

Spišský hrad a kultúrne pamiatky okolia hradu - od r. 1993:
(Spišské podhradie, Spišská Kapitula a Kostolík v Žehre) je ojedinelou historickou sídelnou jednotkou. Spišský hrad pochádza z 12. storočia a patrí k najrozsiahlejším v strednej Európe. História Spišského podhradia a Spišskej kapituly úzko súvisí so Spišským hradom. Spišské podhradie ako podhradská obec sa neskôr stáva samostatným mestečkom s remeslami a poľnohospodárstvom. Spišská Kapitula je malé cirkevné sídlo pozostávajúce zo vzácnych objektov, ktoré slúžia na vykonávanie duchovných a administratívnych funkcií spišského biskupstva. Gotický kostolík Ducha svätého v Žehre zo 14. storočia má celý interiér zdobený freskami zo 14. a 15. storočia. Fresky tvoria celú obrazáreň a poučenia, akúsi bibliu chudobných, podľa ktorej si veriaci pamätali hlavné pravdy náboženstva.

Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči a NKP Spišský hrad:
Námestie Majstra Pavla č. 40, Levoča
Tel.: +421 53 454 13 36 - hrad, Tel.: +421 53 451 27 86 - múzeum, Fax: +421 53 4512824
E-mail: info@spisskyhrad.com, marketing@spisskyhrad.com, Web: www.spis.sk/regiony/shrad/shrad.html

Vlkolínec - od r. 1993:
leží na južnom úpätí vrchu Sidorovo, v nadmorskej výške 718 m. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1376. Vyše 40 pôvodných, obývaných dreveníc je ukážkou niekdajšej slovenskej horskej dediny. V obci je aj muzeálny objekt - Roľnícky dom s expozíciou pôvodného bývania a informačné stredisko. Dominantou obce je drevená zrubová zvonica z roku 1770. Znakom obce bola heraldická ruža s ihličnatým stromom na pažiti.

Liptovské múzeum Ružomberok:
034 50 Ružomberok - Vlkolínec
Tel. +421 44 522 24 85
E-mail: lipt.muzeum@post.sk, liptmuzeum@stonline.sk
Web: www.liptovskemuzeum.sk

Kultúrne a informačné centrum:
Madačova 3, 034 01 Ružomberok
Tel.: 044/432 10 96, Fax: 044/430 36 84
E-mail:kic@murk.sk, Web: www.kic-rk.sk

Jaskyne a priepasti Slovenského krasu - od r. 1995, 2000:
jaskyne v oblasti Slovenského krasu boli zaradené do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO spolu s jaskyňami na maďarskom území. Stalo sa tak v roku 1995. Niektoré sú prístupné, niektoré nie. Najvzácnejšia je Ochtinská aragonitová jaskyňa a Dobšinská ľadová jaskyňa. Jaskyne sa nachádzajú v okrese Rožňava a Spišská Nová Ves.

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a Správa slovenských jaskýň:
Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: +421 44 553 64 11, Fax: +421 44 553 63 11
E-mail: caves@ssj.sk, Web: www.ssj.sk

Bardejov - od r. 2000:
prvé písomné zmienky o ňom sú z 13. storočia. Vrcholom hospodárskeho rozvoja mesta bolo 15. st., kedy mešťania zbohatli najmä výrobou plátna. Mesto malo s priľahlými liečivými kúpeľmi aj mlyny, pivovar, teheľňu, jatky, mestskú váhu a bolo centrom obchodu a remesiel. Pozdĺžne centrálne námestie je najdôležitejšou časťou mesta. Nachádzajú sa v ňom významné urbanisticko-architektonické, umelecko-historické a kultúrne stavby a hodnoty. Medzi najvýznamnejšie pamiatky patrí gotický kostol svätého Egídia zo 14. st., bývalá mestská radnica z roku 1511, v ktorej je spojená neskorogotická forma s včasnorenesančnými prvkami, gotické meštianske domy, kostol sv. františkánov, Grécko-katolícky kostol, mestské opevnenie a súbor bývalých židovských kúpeľov, synagógy, hospodárskych a obytných stavieb.

Mesto Bardejov:
Web: www.e-bardejov.sk

Bukové pralesy Karpát v Národnom parku Poloniny a Vihorlat v Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat - od r. 2007:
nachádzajú sa v týchto prírodných lokalitách:
- Vihorlat – okolo hrebeňa Vihorlatských vrchov, Havešová – medzi obcami Kalná Ráztoka a Stakčinská Ráztoka v okrese Sniná, Rožok – v Národnom parku Poloniny, severovýchodne od obce Ulič

Národnom parku Poloniny:
Web: http://www.sopsr.sk/nppoloniny/

Drevené kostoly - od r. 2008:
v roku 2008 bolo osem historických drevených kostolíkov, nachádzajúcich sa na severovýchode Slovenska, zapísaných do zoznamu Unesco. Dostali tak najvyššie ocenenie, aké sa dá získať. Najstaršie kostoly pochádzajú zo 16. storočia a v niektorých sa dodnes konajú bohoslužby.

Do zoznamu Unesco boli zapísané drevené kostoly v týchto mestách a obciach:
- gréckokatolícke kostoly - v Ruskej Bystrej, v Ladomírovej a v Bodružale
- rímskokatolícke kostoly - v Tvrdošíne a v Hervartove pri Bardejove
- evanjelické kostoly - v Kežmarku, v Hronseku a v Leštinách

Levoča - od r. 2009:
sa nachádza na východnom Slovensku v regióne Spiš, má dodnes zachovalé stredoveké mestské opevnenie, pričom tieto mestské hradby ohraničujú viaceré historické pamiatky. Ich najstaršie časti vznikli v 14. storočí. Z mestských brán sa v Levoči zachovala Košická brána, ktorou sa vstupuje do historickej časti mesta, Menhardská a Poľská brána. Levoča je obľúbeným cieľom turistov a obdivovateľov umenia, sídli tu aj Spišské múzeum.

Na Námestí Majstra Pavla sa sústreďujú významné pamiatky Slovenska. Nachádzajú sa tu dva kostoly, jeden evanjelický a druhý kostol sv. Jakuba, v ktorom sa nachádza slávny gotický drevený oltár Majstra Pavla, gotický organ a baroková kazateľnica. Oltár je najvyšší na svete, meria 18,62 metrov. Pochádza zo začiatku 16. storočia a je vyrobený z lipového dreva. Kostol sv. Jakuba patrí medzi najvýznamnejšie sakrálne pamiatky na Slovensku.

Pri kostole sv. Jakuba sa nachádza renesančná radnica s arkádami pochádzajúca z roku 1550. Pri radnici sa nachádza zvonica zo 17. storočia, na ktorej sa vypínajú zvony a hodiny. Zvonica v Levoči patrí k najkrajším na Slovensku. Neďaleko radnice stojí historicky známa klietka hanby. Do nej sa v minulosti zatvárali dievčatá a ženy, ktoré sa previnili voči prísnym pravidlám, dokonca tu bola umiestnená aj richtárova dcéra. Klietka hanby slúžila aj na predstavovanie delikventov. Dnes sa v lete pri klietke koná divadelné predstavenie Levočská Biela pani. Biela pani bola žena, ktorá zradila mesto, keď otvorila hradby pre nepriateľov, aby získala šľachtický titul pre svojho syna.

Medzi ďalšie historické pamiatky mesta Levoča patrí:
- Kostol minoritov, Župný dom, dom Majstra Pavla, Thurzov dom, vážnica a ďalšie renesančné domy, nad Levočou sa vypína Mariánska hora s kostolom Navštívenia Panny Márie, ktorý je miestom každoročných púti katolíckych veriacich

Historické mesto Levoča:
Web: www.levoca.sk

Viac info na: Slovensko v Klenotnici Unesko - www.cestaunesco.sk

Názov zariadeniaikona zoradenia Web
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica www.banskastiavnica.sk
Bardejov
Bardejov www.e-bardejov.sk
vlkolinec.jpg
Vlkolínec www.vlkolinec.sk